Công nghệ - Công ty TNHH Chế Biến Trái Cây YASAKA là công ty đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Nhiệt Hơi Nước Nóng cho việc xử lý trái cây tươi như: Thanh long, xoài cát chu,.....

Công nghệ - Công ty TNHH Chế Biến Trái Cây YASAKA là công ty đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Nhiệt Hơi Nước Nóng cho việc xử lý trái cây tươi như: Thanh long, xoài cát chu,.....

Công nghệ - Công ty TNHH Chế Biến Trái Cây YASAKA là công ty đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Nhiệt Hơi Nước Nóng cho việc xử lý trái cây tươi như: Thanh long, xoài cát chu,.....

Công nghệ - Công ty TNHH Chế Biến Trái Cây YASAKA là công ty đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Nhiệt Hơi Nước Nóng cho việc xử lý trái cây tươi như: Thanh long, xoài cát chu,.....

Công nghệ - Công ty TNHH Chế Biến Trái Cây YASAKA là công ty đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Nhiệt Hơi Nước Nóng cho việc xử lý trái cây tươi như: Thanh long, xoài cát chu,.....
Công nghệ - Công ty TNHH Chế Biến Trái Cây YASAKA là công ty đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Nhiệt Hơi Nước Nóng cho việc xử lý trái cây tươi như: Thanh long, xoài cát chu,.....
(84) 028 62 998 290

Công nghệ

24
Tháng 03

ĐÓNG GÓI, DÁN THÙNG

 By Admin    Bình luận
ĐÓNG GÓI, DÁN THÙNG
24
Tháng 03

KIỂM TRA HÀNG TRƯỚC KHI XUẤT

 By Admin    Bình luận
KIỂM TRA HÀNG TRƯỚC KHI XUẤT
24
Tháng 03

KHO LẠNH

 By Admin    Bình luận
KHO LẠNH
24
Tháng 03

CHẠY MÁY TUYỂN LỰA VÀ BRIX %

 By Admin    Bình luận
CHẠY MÁY TUYỂN LỰA VÀ BRIX %
24
Tháng 03

RA MÁY VHT

 By Admin    Bình luận
RA MÁY VHT

Danh mục sản phẩm

Tin tức

Tin tức & Sự kiện