Bình Thuận: Triển khai trồng 3.000 ha - Công ty TNHH Chế Biến Trái Cây YASAKA là công ty đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Nhiệt Hơi Nước Nóng cho việc xử lý trái cây tươi như: Thanh long, xoài cát chu,.....

Bình Thuận: Triển khai trồng 3.000 ha - Công ty TNHH Chế Biến Trái Cây YASAKA là công ty đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Nhiệt Hơi Nước Nóng cho việc xử lý trái cây tươi như: Thanh long, xoài cát chu,.....

Bình Thuận: Triển khai trồng 3.000 ha - Công ty TNHH Chế Biến Trái Cây YASAKA là công ty đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Nhiệt Hơi Nước Nóng cho việc xử lý trái cây tươi như: Thanh long, xoài cát chu,.....

Bình Thuận: Triển khai trồng 3.000 ha - Công ty TNHH Chế Biến Trái Cây YASAKA là công ty đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Nhiệt Hơi Nước Nóng cho việc xử lý trái cây tươi như: Thanh long, xoài cát chu,.....

Bình Thuận: Triển khai trồng 3.000 ha - Công ty TNHH Chế Biến Trái Cây YASAKA là công ty đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Nhiệt Hơi Nước Nóng cho việc xử lý trái cây tươi như: Thanh long, xoài cát chu,.....
Bình Thuận: Triển khai trồng 3.000 ha - Công ty TNHH Chế Biến Trái Cây YASAKA là công ty đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Nhiệt Hơi Nước Nóng cho việc xử lý trái cây tươi như: Thanh long, xoài cát chu,.....
(84) 028 62 998 290

Bình Thuận: Triển khai trồng 3.000 ha

22-03-2018
Bình Thuận: Triển khai trồng 3.000 ha thanh long đạt chuẩn

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phục tốt các yêu cầu xuất khẩu, tỉnh Bình Thuận đang khẩn trương triển khai các bước trồng 3.000 ha thanh long sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Nam (VietGAP) trong năm 2009.

 

Hai huyện trọng điểm sản xuất thanh long của tỉnh là Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc được tỉnh chọn triển khai thực hiện với tổng diện tích 2.800 ha. Đối tượng chọn lựa là các hộ trồng thanh long có diện tích từ một ha trở lên ở các trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ, nhóm liên kết trồng thanh long.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận cùng các địa phương liên quan đang khẩn trương triển khai các bước nhằm đạt được mục tiêu vào cuối năm nay. Theo đó, sẽ hình thành 100 nhóm liên kết sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, phân tích 600 mẫu đất, 200 mẫu nước để xử lý kịp thời nguy cơ ô nhiễm và tiến hành tập huấn, hướng dẫn các nội dung trong quy trình kỹ thuật trồng, sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP cho khoảng năm nghìn nông dân tham gia chương trình.


Thông tin khác

Danh mục sản phẩm

Tin tức

Tin tức & Sự kiện